پخش کننده موسيقي


انتخاب پخش کننده موسيقي
در يک فايل txt در هر خط به ترتيب آدرس فايل mp3 و نام آن و آدرس تصوير آن (در صورت انتخاب حالت با تصوير) را قرار دهيد و آن ها را با علامت # از هم جدا کنيد.
آپلود فايل

کلاسيک

کلاسيک

کوچک

کوچک

چند تايي

چند تايي

مستطيل

مستطيل

صدا

صدا

حبابي

حبابي

حبابي+صدا

حبابي+صدا

ليست پخش

ليست پخش

تصوير + ليست پخش

تصوير + ليست پخش
آدرس فايل يا فايل هاي MP3 (mp3=...)

* آدرس فايل ها را با | جدا کنيد.مثال :

/media/sons/test.mp3|/media/sons/test2.mp3
بلندي صدا  % (volume=...)
شروع خودکار autostart=true
حلقه autoreplay=true
اجراي تصادفي randomplay=true
نمايش زمان (mm:ss) showtime=true
نمايش ندادن نشانگر ماوس nopointer=true