اسلايدر تصاوير راست رونده به هم چسبيده به همراه لينک

1code
راست عقب چپ

در كدهاي زير به جاي عرض و ارتفاع عدد مناسب عكس هاي اسلايدر خودتان قرار دهيد. به جاي آدرس عكسها و كلمه جايگذين عكس و عنوان عكس و آدرس صفحه اي كه عكس به آن اشاره مي كند، مقادير مناسب قرار دهيد. براي عكسهاي بيشتر ميتوانيد خط مربوط به عكسها را بيشتر كنيد.

مجموع عرضهاي كل عكسها براي سه عكس با عرض 200 پيكسل عدد 600 مي شود و مجموع عرضهاي يك عكس كمتر از كل عكسها 400 مي شود.

براي تغيير زمان ماندگاري هر تصوير عدد 3000 را كه معادل 3 ثانيه است را در كدهاي زير تغيير دهيد.

كدهاي زير را قبل از يك <div/> در قالبتان قرار دهيد. با جا به جايي كد محل مناسب آن را پيدا كنيد.

از اين كدها براي استفاده شخصي استفاده كنيد و دوستانتان را براي دريافت كد اسلايدر به اين سايت هدايت كنيد.

لطفا لينك سايت يك كد را حذف نكنيد.