اسلايدر تصاوير راست رونده به همراه لينک

1code
طلوع
غروب
مهتاب

در كدهاي زير به جاي عرض و ارتفاع عدد مناسب عكس هاي اسلايدر خودتان قرار دهيد. به جاي آدرس عكسها و كلمه جايگذين عكس و عنوان عكس و آدرس صفحه اي كه عكس به آن اشاره مي كند، مقادير مناسب قرار دهيد. براي عكسهاي بيشتر ميتوانيد خط مربوط به عكسها را بيشتر كنيد.

براي تغيير زمان ماندگاري هر تصوير عدد 3000 را كه معادل 3 ثانيه است را در كدهاي زير تغيير دهيد.

كدهاي زير را قبل از يك <div/> در قالبتان قرار دهيد. با جا به جايي كد محل مناسب آن را پيدا كنيد.

از اين كدها براي استفاده شخصي استفاده كنيد و دوستانتان را براي دريافت كد اسلايدر به اين سايت هدايت كنيد.

لطفا لينك سايت يك كد را حذف نكنيد.